070 883 61 16 info@legpal.se

Om Legpal

Legpal AB är ett mindre företag inom hjälpmedelsbranschen. Vi tillgodoser vård- och omsorgsgivares behov av hjälpmedel vid yttre behandling av ben och fötter genom för ändamålet anpassade och nyutvecklade produkter.

Vår storsäljare Legpal Original är patentskyddad och lämpar sig inom väldigt många områden. Första provserien lanserades 2014 och har sedan dess utvecklats och blivit en efterfrågad produkt inom framförallt äldrevården. Fler än 200 kommuner/regioner och en mängd privata vårdgivare har redan fastnat för produktens användbarhet. Legpal tillverkas i Sverige, av ett antal mindre företag i Småland.

Så skapades Legpal

 

–  Måste det verkligen vara så här tungt och besvärligt att arbeta med såromläggningar?
Detta var tanken som slog Distriktsköterskan Christina Wieslander gång efter annan. På mottagningen hade de ett stort antal omläggningar som skulle göras. Arbetet var tungt och belastade såväl rygg som knä och axlar. Oftast tog arbetet lång tid, eftersom det inte fanns något hjälpmedel och patienterna satt oftast obekvämt. Inte sällan fick de krampkänningar och smärta under behandlingen. Hela situationen kändes ”fel”, helt enkelt. Det var så det började, det som nu lett fram till att Legpal idag är ett etablerat arbetshjälpmedel i över 200 kommuner och regioner.

Vad tycker du?

Vi uppskattar om du delar med dig av hur du upplever Legpal eller har idéer om hur Legpal kan bli ännu bättre.

Har du inte provat Legpal ännu men vill veta mer – välkommen att höra av dig!