070 883 61 16 info@legpal.se

Köpvillkor

Allmänt

Legpal AB är ett mindre företag inom hjälpmedelsbranschen. Vi tillgodoser vård- och omsorgsgivares behov av hjälpmedel vid yttre behandling av ben och fötter genom för ändamålet anpassade och nyutvecklade produkter.

 

Beställning (köp)

Beställning görs på vår hemsida www.legpal.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-postadress info@legpal.se. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra Köpvillkor och samtycker till att dina kunduppgifter registreras i vårt kundregister/verksamhetssystem. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i en sändning.

 

Beställning (hyra)

Hyresbeställning görs på vår hemsida www.legpal.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-postadress info@legpal.se. Hyresperioderna är på sex månader åt gången. Om du inte säger upp hyresavtalet (och skickar tillbaka produkten) före det att sex månader passerat tecknas automatiskt en ny period på sex månader. Den totala hyresperioden kan maximalt uppgå till 24 månader. Därefter övergår äganderätten till dig som hyrestagare. Önskar du köpa loss produkten i förtid räknas beloppet ut enligt formeln; 1-Antal betalda sexmånadersperioder / 4) x Aktuellt pris för Legpal.

Exempel: Hyrestagaren har hyrt och betalat hyra under två sexmånadersperioder. Aktuellt pris för Legpal är 5 950 kr, ex. moms. Hyrestagaren betalar då (1-2/4) x 5 950 kr = 2 975 kr, ex. moms. Kontakta Legpal AB så räknar vi ut beloppet och skickar en faktura. Efter betalning av densamma övergår äganderätten till dig som hyrestagare.

 

Beställning (prova)

Provbeställning görs på vår hemsida www.legpal.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-postadress info@legpal.se. Vi har ett begränsat antal Legpal’s för utlåning. Det innebär en möjlighet att prova produkten, inklusive väska, under tre veckor. Ditt enda åtagande är att skicka tillbaka Legpal om du inte är nöjd och betala för denna returfrakt.

Villkoren är följande:

Beställ utlåningsexemplar och lämna kontaktuppgifter enligt nedan. Om du är nöjd med Legpal efter prövotiden – tre veckor – så meddela oss på e-post info@legpal.se om du vill köpa eller hyra. Vi fakturerar därefter aktuellt belopp. Om du inte är nöjd så skickar du på egen bekostnad tillbaka Legpal till oss inom fyra veckor från att du fått den levererad, förpackad på samma sätt som när den anlände. Om den utlånade Legpal inte kommer tillbaka till oss inom fyra veckor från det att vi levererade och vi inte har fått något meddelande om köp eller hyra enligt ovan så fakturerar vi för köp av Legpal till ordinarie pris.

 

Frakt och fraktkostnad

Legpal AB har ett samarbete med DB Schenker. Vid köp av två eller fler produkter är sändningen fraktfri. I annat fall tas en fraktkostnad ut beroende på sändningens totala vikt. Vid retur från kunden (prov, hyra, reklamation) står kunden för fraktkostnaden.

 

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar dina uppgifter i vårt verksamhetssystem. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Garanti

Samtliga av våra produkter har två års garanti på fabrikationsfel. Fel som uppstått till följd av vårdslöst användande eller användande som inte stöds av manual/bruksanvisning avhjälps/ersätts ej.

 

Reklamation

Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss när du kontaktar vår kundservice.