”Legpal – en välkommen revolution för alla som behandlar ben och fötter…”

–  Måste det verkligen vara så här tungt och besvärligt att arbeta med såromläggningar?
Detta var tanken som slog Distriktsköterskan Christina Wieslander gång efter annan. På mottagningen hade de ett stort antal omläggningar som skulle göras. Arbetet var tungt och belastade såväl rygg som knä och axlar. Oftast tog arbetet lång tid, eftersom det inte fanns något hjälpmedel och patienterna satt oftast obekvämt. Inte sällan fick de krampkänningar och smärta under behandlingen. Hela situationen kändes ”fel”, helt enkelt. Det var så det började, det som nu lett fram till att Legpal idag är ett etablerat arbetshjälpmedel i cirka 200 kommuner och regioner.

Vi uppskattar om du delar med dig av hur du upplever Legpal eller har idéer om hur Legpal kan bli ännu bättre.

Har du inte provat Legpal ännu men vill veta mer – välkommen att höra av dig!

Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska skaffa det suveräna hjälpmedlet Legpal. För att övertyga dig om Legpals goda egenskaper erbjuder vi även möjligheten att hyra en Legpal i sexmånadersperioder eller prova utan kostnad i tre veckor.

Legpal är enkel att använda och lätt att ta med sig i bilen. Det enkla är oftast det geniala. Se filmen där Legpals skapare, distriktssköterskan Christina Wieslander, berättar om och visar hur Legpal används i praktiken.