”Legpal – en välkommen revolution för alla som behandlar ben och fötter…”

– Måste det verkligen vara så här tungt och besvärligt att arbeta med såromläggningar?
Tanken slog mig gång efter annan, när jag arbetade som distriktssköterska. Vi hade ett stort antal omläggningar som skulle göras. Arbetet var tungt och belastade såväl rygg som knä och axlar. Oftast tog arbetet lång tid, eftersom det inte fanns något hjälpmedel. Och patienterna satt oftast obekvämt. Inte sällan fick de krampkänningar och smärta under behandlingen. Hela situationen kändes ”fel”, helt enkelt. Det var så det började, det som nu lett till att vi kan lansera det revolutionerande benstödet Legpal.

De första skisserna
Mina tankar kring ett bra hjälpmedel för behandling av ben och fötter följde inte någon snitslad bana, direkt. Men jag hade flera idéer. Ett bra benstöd ska, tänkte jag, vara mobilt och lätt att ta med sig vid hemsjukvård. Det ska helst kunna användas både på golv, på brits och i säng. Det hela ledde fram till en idéskiss. Men hur skulle jag göra sedan?

Tack för all hjälp!
Jag sökte med ljus och lykta över hela Blekinge för att få tag på andra som kunde hjälpa mig att förverkliga idén om Legpal. Och även om det var mödosamt – jag har ju ett ordinarie arbete att sköta också – så fick jag under den här resan mycket värdefull hjälp av bland andra ALMI, Blekinge Tekniska Högskola och inte minst uppfinnaren Åke Johansson i Svängsta. Vi har utvecklat tillsammans, bollat idéer och finslipat detaljer. Inför kommersialiseringen av projektet insåg jag att jag också behövde en affärspartner och valet föll på vännen Thomas Gustafsson i Växjö, som har lång och bred erfarenhet av såväl produktion som marknadsföring.

Lovande tester
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla dem som under de senaste åren hjälpt till genom att testa Legpal ”i skarpt läge”. Nu vet vi att vi lanserar ett hjälpmedel som förbättrar arbetsmiljön högst väsentligt, som besparar mycket ryggont och som gör behandlingarna mycket bekvämare för patienterna. Välkommen till Legpal, du också!

De första åren
Legpal har funnits på marknaden i drygt två år och finns ute i fler än 120 kommuner. Genom lanseringen av tre nya produkter – utvecklade i samarbete med användare – hoppas vi nu på en ytterligare spridning och att även tidigare användare ska komplettera sitt innehav.

 

christina_249_2

Christina Wieslander
Distriktssköterska och skapare av Legpal

Vi uppskattar om du delar med dig av hur du upplever Legpal eller har idéer om hur Legpal kan bli ännu bättre.

Har du inte provat Legpal ännu men vill veta mer – välkommen att höra av dig!

Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska skaffa det suveräna hjälpmedlet Legpal. För att övertyga dig om Legpals goda egenskaper erbjuder vi även möjligheten att hyra en Legpal i sexmånadersperioder eller prova utan kostnad i tre veckor.

Legpal är enkel att använda och lätt att ta med sig i bilen. Det enkla är oftast det geniala. Se filmen där Legpals skapare, distriktssköterskan Christina Wieslander, berättar om och visar hur Legpal används i praktiken.