Om Legpal AB

Företagets affärsidé är:
”Legpal AB ska tillgodose vård- och omsorgsgivares behov av hjälpmedel vid yttre behandling av ben och fötter genom för ändamålet anpassade och nyutvecklade produkter.”

Legpal AB registrerades den 8 november 2013. Företaget har ett aktiekapital på 50 000 kronor och ägs till 50 procent vardera av upphovskvinnan, distriktssköterskan Christina Wieslander, och projektledaren Thomas Gustafsson.

Christina ansvarar för försäljning och kommunikation med användare av Legpal medan Thomas projektleder processen från tillverkningsorder till levererat benstöd.

Legpal AB äger patent och varumärke. Legpal tillverkas i Sverige, av ett antal mindre företag i Småland.

Christina Wieslander

christina_249_2

Utbildning: Distriktssköterska
Arbetslivserfarenhet: Inom vården

Kontakt
E-post: christina.wieslander@legpal.se
Mobiltelefon: 0708/22 95 07

Thomas Gustafsson

thomas

Utbildning: Agronom
Arbetslivserfarenhet: Affärsverksamhet

Kontakt
E-post: thomas.gustafsson@legpal.se
Mobiltelefon: 0708/95 71 00

Tungt, obekvämt och ineffektivt. Alla som arbetar med behandling av ben och fötter delar den upplevelsen. På mottagningar, sjukhus, boenden och i hemmiljöer.

Vi uppskattar om du delar med dig av hur du upplever Legpal eller har idéer om hur Legpal kan bli ännu bättre.

Har du inte provat Legpal ännu men vill veta mer – välkommen att höra av dig!

Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska skaffa det suveräna hjälpmedlet Legpal. För att övertyga dig om Legpals goda egenskaper erbjuder vi även möjligheten att hyra en Legpal i sexmånadersperioder eller prova utan kostnad i tre veckor.

Legpal är enkel att använda och lätt att ta med sig i bilen. Det enkla är oftast det geniala. Se filmen där Legpals skapare, distriktssköterskan Christina Wieslander, berättar om och visar hur Legpal används i praktiken.